Stavební práce byly v zimě přerušeny pouze na několik dnů o svátcích a v lednu, v těch největších mrazech. V otevřeném výkopu pro výtah do tvrze bylo naměřeno – 24°C.

Právě lámání a odvrtávání velmi pevné skály pro umístění výtahové šachty, se ukázalo jako docela velký oříšek. Naštěstí si s tím speciální technika a jedna firma poradila.

V tvrzi se v zimě prováděly opravy a výměny trámů a dřevěných konstrukcí a stavba sádrokartonových příček.

V hotelu se dokončily veškeré rozvody a na jaře byly zabetonovány všechny podlahy.

 

Dle průběžně doplňovaných fotografií je zřejmé, že i když letošní léto nebylo počasím stavebníkům příliš nakloněno, jsou v tuto chvíli postaveny všechny objekty a dodavatel není v rozporu s plánem prací.

I přes všechny potíže s geologickým podložím, které dost zkomplikovalo založení stavby hotelu, již dnes stojí 2. podlaží a již bez dalších překážek se pokračuje ve výstavbě. Staví se nová železobetonová opěrná zeď u cesty okolo rybníku, jejíž mohutnost dovolí nad ní postavit ještě nový objekt prodejny vstupenek. Zeď je ze strany od rybníku vyzdívána z opukového kamene šikovnými kameníky z Hořic.

Výstavba areálu započala 19.4.2011 předáním staveniště a má být ukončena v souladu s harmonogramem tak, aby areál tvrze včetně hotelu, byl pro veřejnost otevřen v roce 2012.