Červenec 2011 - aktuálně

I když počasí letošního léta stavbám příliš nepřeje, daří se zatím plánovaný harmonogram sledovat. Postup stavby dost komplikuje rozsáhlý archeologický průzkum – platí zde již pravidlo – kamkoliv hrábneme, všude na něco narazíme. Objevy to jsou překvapující. Rozsah původních středověkých staveb byl podstatně větší, než se dosud předpokládalo. Na archeologických lokalitách pracuje neustále kolem 20 lidí ! Negativním rysem těchto zjištění jsou nemalé finanční náklady s výzkumem spojené, avšak jinak (a zřejmě už nikdy) bychom se o původní tvrzi tolik nedověděli, jako právě nyní. I tak se však mnoho souvislostí asi nepodaří uspokojivě nebo jednoznačně vysvětlit. Jedno však je již naprosto jisté: orlické šlechtické sídlo bylo rozsáhlé, svým provedením i výstavné a potvrzující vysoké sociální postavení majitelů. ( Více informací viz: historie – archeologický průzkum. )


O orlickém panství není dosud u veřejnosti příliš velké povědomí – dokonce se někteří letohradští občané ptají, co bude z té stodoly, až to opravíme. Takže jen velmi stručně: cca od poloviny 13. století zde stála středověká tvrz, která byla od roku 1543 rozšířena o východní část nynějšího vrcholně renesančního zámku, který byl postupně dostaven v roce 1591. Jen pro zajímavost, ve stejné době byl postaven i renesanční zámek ve Velkých Losinách, který je i dnes skutečnou perlou pro svou zachovalost původních interiérů. Právě zde si může každý návštěvník zjistit, jak asi vypadal ve své době zvenku i zevnitř orlický zámek.

Malé orlické panství několik staletí existovalo v sevření dvou velkých panství – lanšpersko-lanškrounským a žampašským. Až v roce 1650, kdy majitelé Orlice koupili panstvní Kyšperk a přestěhovali se na tamní zámek, se obě panství spojila.