Návštěva prezidenta ČR na tvrzi Orlice

Ve čtvrtek 12. září 2013 navštívil v rámci programu návštěvy Pardubického kraje tvrz Orlici prezident České republiky Miloš Zeman.

Asi hodinu před příjezdem kolony vozidel dorazila do areálu početná skupina specialistů bezpečnostních složek, aby prověřila připravenost a bezpečnost všech prostor včetně kuchyně.
Modré majáčky doprovodných policejních motocyklů na silnici za tvrzí a oživnutí pracovníků ochranky prezidenta rozmístěných po areálu, oznámila příjezd kolony. Během několika vteřin se nádvoří doslova zaplnilo vozidly, a starosta města Petr Fiala tak poprvé od roku 1929 přivítal na půdě Letohradu opět prezidenta České republiky.


Miloš Zeman překvapil, když se místo do připravené místnosti pro krátký odpočinek vydal po schodech na prohlídku jeviště, jehož konstrukce ho hned zaujala. Také jeho první otázky směřovaly ke stavbě tohoto objektu, který se mu líbil. Následovala diskuze o době vzniku původní tvrze a renesančního zámku, na otázky odpovídal jeden ze spolumajitelů areálu Pavel Tacl. Prezident pak porovnával stáří jeho zámku v Novém Veselí, kde má byt, s tvrzí a zámkem Orlice, a uznal, že tvrz i zámek na Orlici je starší než ten „jeho“  *1). Poté se odebral do historické kuchyně na tvrzi, kde měl připravené místo k odpočinku po celodenním programu.


Do areálu mezitím přijížděli hosté, pozvaní na společnou večeři. Byla to primátorka města Pardubic Štěpánka Fraňková, ředitel krajského úřadu Jaroslav Folprecht, bývalý hejtman Pardubického kraje Radko Martínek, starostové vybraných měst, zástupci složek Integrovaného záchranného systému a samozřejmě hostitel – hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.
Ještě před večeří se prezident ve „svém“ pokoji krátce setkal s pracovníky Pardubického kraje, kteří jeho návštěvu zařizovali, aby jim poděkoval, následně se starostou Letohradu Petrem Fialou, který prezidentu Zemanovi předal dárek a požádal ho o zápis do kroniky města, a naposled ještě s Pavlem Taclem, který mu také předal dárek, který mu připomene Orlici, poděkoval mu za návštěvu a požádal jej také o zápis do kroniky. V krátkém hovoru prezident opět komentoval stáří tvrze, ve které má byt s tvrzí Orlice.


Po osmé večerní hodině se všichni přemístili do renesančního sálu restaurace, kde byla připravena slavnostní tabule s dobovou dekorací. Hejtman Martin Netolický přivítal prezidenta, a představil některé hosty. Poté si vzal slovo prezident Miloš Zeman, poděkoval za program, který byl pro něj v kraji připraven a krátce promluvil k hostům.


Po přípitku již byla servírována večeře. Ve stejné době bylo podáváno občerstvení i početnému doprovodnému týmu ve středověké krčmě a v konferenčním sálu hotelu pro účastníky probíhající vícedenní firemní akce, která v areálu současně probíhala. Vše proběhlo na jedničku, takže veliké poděkování patří i celému kolektivu pracovníků tvrze Orlice.


Na konci návštěvy, přesně podle načasovaného programu ve 22.15, prezidentská kolona za blikání majáčků tiše opustila Letohrad.


*1) Jednu šestinu bývalé tvrze přestavěné na renesanční zámek koupil Miloš Zeman ještě před listopadem 1989. První zmínky o této tvrzi jsou v roce 1447 (první písemná zmínka o Orlici 1361 – vznikla však dříve), tvrz v Novém Veselí byla na zámek přebudována v roce 1564 (zámek Orlice vznikl v roce 1542 – 3).